Úradná tabuľa ÚJD SR

1007-2023

č. konania: 1007-2023

č. rozhodnutia: 104/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum ukončenia konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 04.05.2023

Prílohy:

1007-2023_SpravneKonanie_1007-2023_Formulár o zverejnení SpK aktualizácia 03 zo dňa 04_05_2023.pdf
1007-2023_Anonimizovaná Žiadosť o schv PP 8-TPP-802 Kontrola bariér JAVYS.pdf
1007-2023_Prerusenie správneho konania 4011-2022.pdf
1007-2023_Rozhodnutie_104_2023_Rozhodnutie č. 104_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023