Úradná tabuľa ÚJD SR

1000-2022

č. konania: 1000-2022

č. rozhodnutia: 9/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.11.2021

dátum ukončenia konania: 08.02.2022

dátum aktualizácie: 22.03.2022

Prílohy:

1000-2022_SpravneKonanie_1000-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 1000-2022.pdf
1000-2022_SE_2021_040050_Mc_anonymizovaný.pdf
1000-2022_Rozhodnutie_9_2022_R009_2022_GrOt_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023