Úradná tabuľa ÚJD SR

10-2023

č. konania: 10-2023

č. rozhodnutia: 29/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum ukončenia konania: 08.02.2023

dátum aktualizácie: 09.02.2023

Prílohy:

10-2023_SpravneKonanie_10-2023_SPK 0010-2023 formulár 03.pdf
10-2023_SPK 0010-2023 Ziadost AN.pdf
10-2023_Rozhodnutie_29_2023_Rozhodnutie_029_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023