Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2020

č. konania: 0000-2020

účastník konania: Archív

dátum začiatku konania: 01.01.2020

dátum ukončenia konania: 31.12.2020

dátum aktualizácie: 01.10.2021

Prílohy:

0000-2020_Rozhodnutie_0000-2020_2020.xlsx

Aktualizácia: 13.11.2023