Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2019

č. konania: 0000-2019

účastník konania: Archív

dátum začiatku konania: 01.01.2019

dátum ukončenia konania: 31.12.2019

dátum aktualizácie: 01.10.2021

Prílohy:

0000-2019_Rozhodnutie_0000-2019_2019.xlsx

Aktualizácia: 13.11.2023