Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2018

č. konania: 0000-2018

účastník konania: Archív

dátum začiatku konania: 01.01.2018

dátum ukončenia konania: 31.12.2018

dátum aktualizácie: 01.10.2021

Prílohy:

0000-2018_Rozhodnutie_0000-2018_2018.xlsx

Aktualizácia: 13.11.2023