Úradná tabuľa ÚJD SR

99/2023

č. rozhodnutia: 99/2023

č. správneho konania: 1317-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 27.03.2023

dátum právoplatnosti: 28.04.2023

Prílohy:

1317-2023_Rozhodnutie_99_2023_R99_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023