Úradná tabuľa ÚJD SR

99/2022

č. rozhodnutia: 99/2022

č. správneho konania: 1658-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.03.2022

dátum právoplatnosti: 02.04.2022

Prílohy:

1658-2022_Rozhodnutie_99_2022_R99_2022_JaBr_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023