Úradná tabuľa ÚJD SR

98/2023

č. rozhodnutia: 98/2023

č. správneho konania: 1093-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 27.03.2023

dátum právoplatnosti: 28.04.2023

Prílohy:

1093-2023_Rozhodnutie_98_2023_Rozhodnutie_98_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023