Úradná tabuľa ÚJD SR

98/2022

č. rozhodnutia: 98/2022

č. správneho konania: 1353-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 23.03.2022

dátum právoplatnosti: 13.04.2022

Prílohy:

1353-2022_Rozhodnutie_98_2022_R98_2022_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023