Úradná tabuľa ÚJD SR

97/2024

č. rozhodnutia: 97/2024

č. správneho konania: 1556-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.02.2024

dátum právoplatnosti: 22.02.2024

Prílohy:

1556-2024_Rozhodnutie_97_2024_LR_97_2024.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024