Úradná tabuľa ÚJD SR

97/2022

č. rozhodnutia: 97/2022

č. správneho konania: 1563-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.03.2022

dátum právoplatnosti: 05.04.2022

Prílohy:

1563-2022_Rozhodnutie_97_2022_R 097_2022 .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023