Úradná tabuľa ÚJD SR

96/2023

č. rozhodnutia: 96/2023

č. správneho konania: 1599-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.03.2023

dátum právoplatnosti: 13.04.2023

Prílohy:

1599-2023_Rozhodnutie_96_2023_Rozhodnutie_96_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023