Úradná tabuľa ÚJD SR

96/2022

č. rozhodnutia: 96/2022

č. správneho konania: 820-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.03.2022

dátum právoplatnosti: 04.05.2022

Prílohy:

820-2022_Rozhodnutie_96_2022_R096_2022_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023