Úradná tabuľa ÚJD SR

95/2024

č. rozhodnutia: 95/2024

č. správneho konania: 1617-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.02.2024

dátum právoplatnosti: 06.03.2024

Prílohy:

1617-2024_Rozhodnutie_95_2024_Rozhodnutie_95_2024.pdf

Aktualizácia: 11.03.2024