Úradná tabuľa ÚJD SR

95/2023

č. rozhodnutia: 95/2023

č. správneho konania: 908-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.03.2023

dátum právoplatnosti: 11.04.2023

Prílohy:

908-2023_Rozhodnutie_95_2023_R 95-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023