Úradná tabuľa ÚJD SR

95/2022

č. rozhodnutia: 95/2022

č. správneho konania: 1464-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.03.2022

dátum zverejnenia verejnou vyhláškou vydania: 05.04.2022

dátum právoplatnosti: 05.04.2022

Prílohy:

1464-2022_Rozhodnutie_95_2022_R 095_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023