Úradná tabuľa ÚJD SR

94/2022

č. rozhodnutia: 94/2022

č. správneho konania: 937-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.03.2022

dátum právoplatnosti: 05.04.2022

Prílohy:

937-2022_Rozhodnutie_94_2022_R_94_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023