Úradná tabuľa ÚJD SR

93/2024

č. rozhodnutia: 93/2024

č. správneho konania: 1158-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 16.02.2024

dátum právoplatnosti: 20.03.2024

Prílohy:

1158-2024_Rozhodnutie_93_2024_R_93_2024_an.pdf

Aktualizácia: 25.03.2024