Úradná tabuľa ÚJD SR

93/2022

č. rozhodnutia: 93/2022

č. správneho konania: 1235-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.03.2022

dátum právoplatnosti: 01.04.2022

Prílohy:

1235-2022_Rozhodnutie_93_2022_R93_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023