Úradná tabuľa ÚJD SR

92/2022

č. rozhodnutia: 92/2022

č. správneho konania: 1347-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.03.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

1347-2022_Rozhodnutie_92_2022_R092_2022_NoTo_UJD SR 1347-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023