Úradná tabuľa ÚJD SR

91/2023

č. rozhodnutia: 91/2023

č. správneho konania: 1601-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.03.2023

dátum právoplatnosti: 06.04.2023

Prílohy:

1601-2023_Rozhodnutie_91_2023_Rozhodnutie_91_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023