Úradná tabuľa ÚJD SR

91/2022

č. rozhodnutia: 91/2022

č. správneho konania: 625-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.03.2022

dátum právoplatnosti: 20.04.2022

Prílohy:

625-2023_Rozhodnutie_91_2022_R091_2022_Libe podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023