Úradná tabuľa ÚJD SR

91/2022

č. rozhodnutia: 91/2022

č. správneho konania: 1264-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.03.2022

dátum právoplatnosti: 20.04.2022

Prílohy:

1264-2022_Rozhodnutie_91_2022_R091_2022_Libe podpisane.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022