Úradná tabuľa ÚJD SR

90/2024

č. rozhodnutia: 90/2024

č. správneho konania: 8-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 13.02.2024

dátum právoplatnosti: 01.03.2024

Prílohy:

8-2024_Rozhodnutie_90_2024_Rozhodnutie_90_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024