Úradná tabuľa ÚJD SR

90/2023

č. rozhodnutia: 90/2023

č. správneho konania: 1147-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.03.2023

dátum právoplatnosti: 04.04.2023

Prílohy:

1147-2023_Rozhodnutie_90_2023_Rozhodnutie_90_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023