Úradná tabuľa ÚJD SR

9/2023

č. rozhodnutia: 9/2023

č. správneho konania: 945-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.01.2023

dátum právoplatnosti: 27.01.2023

Prílohy:

945-2023_Rozhodnutie_9_2023_Rozhodnutie 9_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023