Úradná tabuľa ÚJD SR

9/2022

č. rozhodnutia: 9/2022

č. správneho konania: 1000-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 20.01.2022

dátum právoplatnosti: 08.02.2022

Prílohy:

1000-2022_Rozhodnutie_9_2022_R009_2022_GrOt_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023