Úradná tabuľa ÚJD SR

89/2024

č. rozhodnutia: 89/2024

č. správneho konania: 1157-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.02.2024

dátum právoplatnosti: 15.03.2024

Prílohy:

1157-2024_Rozhodnutie_89_2024_Rozhodnutie _89_2024 anonym.pdf

Aktualizácia: 18.03.2024