Úradná tabuľa ÚJD SR

89/2023

č. rozhodnutia: 89/2023

č. správneho konania: 22-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.03.2023

dátum právoplatnosti: 31.03.2023

Prílohy:

22-2023_Rozhodnutie_89_2023_Rozhodnutie_89_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023