Úradná tabuľa ÚJD SR

89/2022

č. rozhodnutia: 89/2022

č. správneho konania: 1258-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.04.2022

dátum právoplatnosti: 11.05.2022

Prílohy:

1258-2022_Rozhodnutie_89_2022_R 89_2022_anonymizované pred NPaV.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023