Úradná tabuľa ÚJD SR

88/2024

č. rozhodnutia: 88/2024

č. správneho konania: 1146-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 13.02.2024

dátum právoplatnosti: 15.03.2024

Prílohy:

1146-2024_Rozhodnutie_88_2024_UJD SR 1146-2024(3704-2023)_Rozhodnutie 88-2024_JE EMO 2-A.pdf

Aktualizácia: 19.03.2024