Úradná tabuľa ÚJD SR

88/2023

č. rozhodnutia: 88/2023

č. správneho konania: 1567-2023

žiadateľ: DEFENO

dátum vydania: 10.03.2023

dátum právoplatnosti: 13.04.2023

Prílohy:

1567-2023_Rozhodnutie_88_2023_R88_2023 DEFENO sro.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023