Úradná tabuľa ÚJD SR

88/2022

č. rozhodnutia: 88/2022

č. správneho konania: 1259-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.04.2022

dátum právoplatnosti: 11.05.2022

Prílohy:

1259-2022_Rozhodnutie_88_2022_R 88_2022_anonymizované pred NPaV.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023