Úradná tabuľa ÚJD SR

86/2024

č. rozhodnutia: 86/2024

č. správneho konania: 1299-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.02.2024

dátum právoplatnosti: 29.02.2024

Prílohy:

1299-2024_Rozhodnutie_86_2024_Rozhodnutie_86_2024.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024