Úradná tabuľa ÚJD SR

86/2023

č. rozhodnutia: 86/2023

č. správneho konania: 1473-2023

žiadateľ: U. S. Steel Košice

dátum vydania: 07.03.2023

dátum právoplatnosti: 27.03.2023

Prílohy:

1473-2023_Rozhodnutie_86_2023_R86_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023