Úradná tabuľa ÚJD SR

86/2022

č. rozhodnutia: 86/2022

č. správneho konania: 1298-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 16.03.2022

dátum právoplatnosti: 20.04.2022

Prílohy:

1298-2022_Rozhodnutie_86_2022_R086_2022_NoTo_final.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023