Úradná tabuľa ÚJD SR

85/2023

č. rozhodnutia: 85/2023

č. správneho konania: 1418-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.03.2023

dátum právoplatnosti: 24.03.2023

Prílohy:

1418-2023_Rozhodnutie_85_2023_Rozhodnutie_85_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023