Úradná tabuľa ÚJD SR

85/2022

č. rozhodnutia: 85/2022

č. správneho konania: 1078-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.03.2022

dátum právoplatnosti: 19.03.2022

Prílohy:

1078-2022_Rozhodnutie_85_2022_R85_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023