Úradná tabuľa ÚJD SR

84/2022

č. rozhodnutia: 84/2022

č. správneho konania: 1220-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 09.03.2022

dátum právoplatnosti: 13.04.2022

Prílohy:

1220-2022_Rozhodnutie_84_2022_R084_2022_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023