Úradná tabuľa ÚJD SR

83/2024

č. rozhodnutia: 83/2024

č. správneho konania: 1145-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 08.02.2024

dátum právoplatnosti: 12.03.2024

Prílohy:

1145-2024_Rozhodnutie_83_2024_UJD SR 1145-2024_Rozhodnutie c_ 83_2024_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 12.03.2024