Úradná tabuľa ÚJD SR

83/2023

č. rozhodnutia: 83/2023

č. správneho konania: 1543-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.03.2023

dátum právoplatnosti: 06.03.2023

Prílohy:

1543-2023_Rozhodnutie_83_2023_R83_2023_GaPe_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023