Úradná tabuľa ÚJD SR

83/2022

č. rozhodnutia: 83/2022

č. správneho konania: 996-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.03.2022

dátum právoplatnosti: 12.04.2022

Prílohy:

996-2022_Rozhodnutie_83_2022_R83_2022_JaBr_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023