Úradná tabuľa ÚJD SR

82/2023

č. rozhodnutia: 82/2023

č. správneho konania: 1165-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.03.2023

dátum právoplatnosti: 22.03.2023

Prílohy:

1165-2023_Rozhodnutie_82_2023_Rozhodnutie_82_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023