Úradná tabuľa ÚJD SR

82/2022

č. rozhodnutia: 82/2022

č. správneho konania: 1348-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.03.2022

dátum právoplatnosti: 08.04.2022

Prílohy:

1348-2022_Rozhodnutie_82_2022_Anonymizované rozhodnutie_82_2022_ UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023