Úradná tabuľa ÚJD SR

81/2023

č. rozhodnutia: 81/2023

č. správneho konania: 1183-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.03.2023

dátum právoplatnosti: 21.03.2023

Prílohy:

1183-2023_Rozhodnutie_81_2023_Rozhodnutie_81_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023