Úradná tabuľa ÚJD SR

81/2022

č. rozhodnutia: 81/2022

č. správneho konania: 951-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.03.2022

dátum právoplatnosti: 08.04.2022

Prílohy:

951-2022_Rozhodnutie_81_2022_R81_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023