Úradná tabuľa ÚJD SR

80/2023

č. rozhodnutia: 80/2023

č. správneho konania: 1279-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 01.03.2023

dátum právoplatnosti: 17.03.2023

Prílohy:

1279-2023_Rozhodnutie_80_2023_Rozhodnutie_80_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023