Úradná tabuľa ÚJD SR

8/2023

č. rozhodnutia: 8/2023

č. správneho konania: 993-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.01.2023

dátum právoplatnosti: 27.01.2023

Prílohy:

993-2023_Rozhodnutie_8_2023_Rozhodnutie_8_2023, UJD SR 993-2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023