Úradná tabuľa ÚJD SR

8/2022

č. rozhodnutia: 8/2022

č. správneho konania: 608-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 18.01.2022

dátum právoplatnosti: 07.02.2022

Prílohy:

608-2022_Rozhodnutie_8_2022_R 8_2022 schválenie PZ PK_SK.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022