Úradná tabuľa ÚJD SR

79/2023

č. rozhodnutia: 79/2023

č. správneho konania: 1406-2023

žiadateľ: STU Bratislava

dátum vydania: 24.02.2023

dátum právoplatnosti: 15.03.2023

Prílohy:

1406-2023_Rozhodnutie_79_2023_1406-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie_79_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023